อานนท์ ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย rnธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยกาลล่วงไปแห่งเรา... พุทธพจน์ ลัด สั้น ตรง สู่นิพพาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
    

คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลื่น FM. 104.25 MHz.
กราบนมัสการ พระคุณเจ้าที่ดูแลสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลื่น FM. 104.25 MHz.

เนื่องจากในปัจจุบัน เว็บธรรมจักร www.dhammajak.net ได้จัดตั้ง server ที่มีคุณภาพสูงเป็นของตนเองแล้ว หากจะเผยแผ่ธรรมในรูปของวิทยุธรรมะ และทีวีธรรมะ Online ก็สามารกระทำได้โดยสะดวก ด้วยทีมงานของเว็บธรรมจักรเคารพศรัทธาในพระธรรมคำสอนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งประสงค์จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่ธรรมและเกียรติคุณของพระพุทธศาสนา ทางเว็บจึงขอทราบ Streaming URL จากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลื่น FM. 104.25 MHz. เพื่อจะนำมาแปะไว้ที่ Audio Player บนหน้าเว็บ www.dhammajak.net เจ้าค่ะ

พร้อมกันนี้ ทางเว็บขอทราบว่า สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลื่น FM. 104.25 MHz. นั้น ได้เช่า Audio Streaming Server ไว้รองรับผู้ฟังพร้อมๆ กันกี่คนเจ้าค่ะ

http://buddhawajanaradio.net


ขอกราบนมัสการขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ด้วยเจ้าค่ะ
ทีมงานเว็บธรรมจักร
dhammajak.net2008@hotmail.com
โดย ทีมงานเว็บธรรมจักร (ip124.121.119.191) อี-เมล์ ทีมงานเว็บธรรมจักร (ip124.121.119.191) เบอร์โทรศัพท์. ทีมงานเว็บธรรมจักร IP: xxx [ 2013-07-08 ]

คำตอบจาก Webmaster
คำเตือนเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


[ ปิดหน้านี้ ]